Firmy

Rachunek bieżący i pomocnicze

Oferujemy prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Rachunek bankowy gwarantuje bezpieczną formę przechowywania pieniędzy, bezpośredni dostęp do środków oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności. Wpłaty i wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Rachunki prowadzone są w PLN.

Rachunek może otworzyć:
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą - osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej.
Inne jednostki organizacyjne - instytucje finansowe, instytucje i organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki utworzone zgodnie z przepisami prawa, nie prowadzące działalności gospodarczej.

Rachunek firmowy możesz obsługiwać także poprzez kanały elektroniczne:
Internet Banking (jednoosobowa autoryzacja)
Internet Banking dla Firm (autoryzacja za pomocą kart kryptograficznych)
Home Banking

Kredyty - po szczegóły zapraszamy do naszych placówek.


VISA Business Debetowa

karta wydawana do rachunku firmowego,
autoryzacja transakcji oparta jest o aktualne saldo tzn. operacje wykonywane przy użyciu karty są równocześnie ewidencjonowane na rachunku klienta,
wydanie karty - 3 zł miesięcznie
dzienny limit transakcji gotówkowych - 5 000 zł *
dzienny limit transakcji bezgotówkowych - 20 000 zł *
możliwość ustalenia mniejszych limitów,
możliwość płatności w Internecie,
* - wypłaty gotówkowe obniżają dzienny limit transakcyjny.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamietać o:

nie zapisywaniu numeru PIN,
nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu,
nie udostepnianiu numeru PIN i karty innym osobom,

W przypadku utraty karty VISA (zgubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie (tel. 0-801 321 456 lub +48 86 215 50 50), faksem pod numer +48 86 215 50 51 lub osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskie Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.

Strona główna

© Prawa autorskie. BS Łomazy 2012r.