Gwarancje AGRO

Gwarancja AGRO jest to gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR).

Podstawowe parametry gwarancji Agro:

  • dla rolników, przetwórców produktów rolnych, przetwórców produktów nierolnych,
  • stanowi pomoc publiczną lub de minimis,
  • do nowych kredytów obrotowych (w tym kredytów w rachunku bieżącym) i inwestycyjnych,
  • wysokość gwarancji to maksymalnie 80% wartości kredytu,
  • prowizja 0%,
  • maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł dla rolnika, 10 mln zł dla przetwórcy,
  • maksymalny okres gwarancji wynosi 39 miesięcy dla kredytu obrotowego odnawialnego, 51 miesięcy dla kredytu obrotowego nieodnawialnego, natomiast dla kredytu inwestycyjnego to 183 miesiące (120 miesięcy w przypadku pomocy de minimis).

Zapraszamy do naszych placówek.

gwarancja kfg

Powrót do strony głównej

Bank BPS BFG Grupa BPS ARiMR NBP BIK VISA

© BS Łomazy

Kod BIC (Swift): POLUPLPR