Klienci indywidualni

Rachunek ROR

Rachunki otwierane przez Bank dla osób fizycznych - rezydentów i nierezydentów.

To rachunek bankowy służący do gromadzenia wkładów oszczędnościowych i przeprowadzania rozliczeń, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Rachunek może być otwarty jako indywidualny lub dla dwóch osób jako rachunek wspólny. Każdy ze współposiadaczy ROR korzysta ze wszystkich uprawnień posiadacza rachunku.
Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zwanego inaczej kontem osobistym umożliwia:
sprawne, komfortowe i bezpieczne zarządzanie finansami w sposób maksymalnie prosty i zdecydowanie najtańszy,

Dodatkowe usługi ROR:
● informacja o stanie konta po każdej operacji za pomocą SMS Bankingu,
● telefoniczna informacja Bankofon po podaniu hasła do rachunku,
● okresowe wyciągi z operacji dokonywanych na rachunku,
● zlecenia stałe,
● polecenia zapłaty,
● łatwy dostęp do gotówki z bankomatów,
● możliwość wyrobienia karty VISA Classic debetowej,
● dostęp do rachunku za pomocą Internet Bankingu.
● kredyt w ROR - po szczegóły zapraszamy do naszych placówek.

Rachunek A'vista

Rachunek płatny na każde żądanie.

Za otwarcie, prowadzenie i obsługę rachunku Bank nie pobiera opłat. Rachunek przeznaczony jest dla:
osób nie posiadających regularnych dochodów, wykonujących wolne zawody,
osób posiadających ROR lub rachunki lokat terminowych jako rachunek dodatkowy,
wszystkich osób fizycznych, które chciałyby ulokować swoje oszczędności na rachunku płatnym na każde żądanie.

Rachunek służy do:
gromadzenia wkładów oszczędnościowych, z wyjątkiem wkładów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Depozyty

Kredyty - po szczegóły zapraszamy do naszych placówek.

VISA Classic Debetowa

karta wydawana do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
karta w standardzie EMV (z mikrochipem),
autoryzacja transakcji oparta jest o aktualne saldo tzn. operacje wykonywane przy użyciu karty są równocześnie ewidencjonowane na rachunku klienta,
płatności w Internecie,
dzienny limit operacji gotówkowych - 3000 zł do wysokości salda,
dzienny limit operacji bezgotówkowych - 10000 zł do wysokości salda,
możliwość ustalenia mniejszych limitów,
miesięczna opłata za korzystanie z karty - 3 zł

Korzystając z kart bankomatowych należy pamietać o:

nie zapisywaniu numeru PIN,
nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu,
nie udostepnianiu numeru PIN i karty innym osobom,

W przypadku utraty karty VISA (zgubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie (tel. 0-801 321 456   lub +48 86 215 50 50), faksem pod numer +48 86 215 50 51 lub osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskie Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.

Image421 Strona główna

© Prawa autorskie. BS Łomazy 2012r.