Gwarancja COSME

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP wg definicji unijnej – zgodnie z zał. I rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014), możesz zabezpieczyć gwarancją COSME swój nowy kredyt obrotowy lub inwestycyjny. Dzięki tej gwarancji nie musisz zabezpieczać kredytu własnym majątkiem.

Podstawowe parametry gwarancji COSME:

  • dla Klientów z sektora MŚP m. in. sektora rolno-spożywczego w tym również rolników indywidualnych,
  • tylko do nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych,
  • maksymalna kwota kredytu to 600 tys. PLN,
  • wysokość gwarancji to maksymalnie 80% wartości kredytu
  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,
  • zabezpieczeniem kredytu może być jedynie poręczenie osoby trzeciej, pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub weksel in blanco
  • maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
  • opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 1% od kwoty gwarancji (0,7% jeżeli umowa kredytowa została podpisana do 31 grudnia 2020 r.).

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Gwarancja COSME
Przewiń na górę
Skip to content