Organy statutowe

Rada Nadzorcza Banku

Stefan Chotkowski - Przewodniczący

Sławomir Gregorczyk - Zastępca Przewodniczącego

Jerzy Szudejko - Sekretarz

Waldemar Korzeniewski - Członek Rady

Marian Orluk - Członek Rady

Zarząd Banku

Krzysztof Łojewski - Prezes Zarządu

Teresa Szutko - Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Sadownik - Członek Zarządu

Strona główna

© Prawa autorskie. BS Łomazy 2012r.