Reklamacje

Dostępne formy składania reklamacji

Terminy udzielenia odpowiedzi na reklamację

Reklamacje rozpatrujemy i udzielamy na nie odpowiedzi, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.

W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest wydłużenie tego terminu do 60 dni. Poinformujemy Cię o tym przed upływem terminu 30 dni. Napiszemy o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi.

Formy odpowiedzi na reklamację

Jeśli składasz reklamację mailem i chcesz otrzymać odpowiedź w tej formie napisz o tym. Bez takiej informacji będziemy musieli odpowiedzieć pisemnie.

W każdym momencie możesz zmienić formę w jakiej chcesz otrzymać odpowiedź na reklamację.

Odwołanie od decyzji Banku

Jeśli odpowiedź na Twoją reklamację nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca możesz złożyć odwołanie od decyzji Banku w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Możesz zwrócić się o pomoc do:

Organem nadzoru nad działalnością banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Powrót do strony głównej