RODO

RODO jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Bank Spółdzielczy w Łomazach z siedzibą w Łomazach przy ul. Plac Jagielloński 7.

Jak się z nami skontaktować żeby uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Adres e-mail naszego Inspektora Ochrony Danych to iod@bslomazy.pl. Możesz też skorzystać z tradycyjnej poczty wysyłając list na adres Inspektor Ochrony Danych, Bank Spółdzielczy w Łomazach, ul. Plac Jagielloński 7, 21-532 Łomazy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Bank?

Jakie są rodzaje danych przetwarzanych przez Bank?

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Aby móc otworzyć i prowadzić dla Ciebie rachunek bankowy wymagamy podania następujących danych osobowych:

Jeśli zechcesz wyznaczyć pełnomocnika do swojego rachunku lub upoważnić pracownika do jego obsługi, wymagamy tego samego zestawu danych tej osoby.

Jeśli zechcesz korzystać z usług Banku, których działanie wymaga korzystania elektronicznych kanałów kontaktu konieczne może być podanie takich danych:

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz wymaganych danych osobowych nie będziesz mógł skorzystać z usług Banku.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa możemy potrzebować od Ciebie innych danych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z Grupy BPS oraz firmom, z którymi Bank współpracuje:

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, Twoje dane mogą być przechowywane:

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych państw?

Twoje dane mogą być przekazane do innych krajów w związku z dokonywaniem przez Ciebie międzynarodowych transferów pieniężnych.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Tak, w procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania umowy.

Nie wykonujemy profilowania w sposób zautomatyzowany.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia. Możesz również zabronić przetwarzania w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Musisz jednak pamiętać, że w przypadku gdy przetwarzania Twoich danych wymaga prawo, nie będzie możliwe wyrażenie sprzeciwu.

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub Twoją wolą masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba znajduje się przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Powrót do strony głównej