Rolnicy

Rachunek bieżący dla rolników służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych w kraju i za granicą, związanych z rolniczą działalnością gospodarczą.

Założenie tego rachunku w naszym Banku umożliwia rozliczenia z tytułu:
dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej,
należności z produkcji i sprzedaży,
zwrot podatku VAT,
zwrot ryczałtu,
rozliczenia z kontrahentami,
składki na rzecz KRUS.

Dokumenty wymagane do założenia rachunku:
nakaz zapłaty podatku rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu/użytkowaniu gospodarstwa rolnego,
numer NIP,
dowód tożsamości z numerem PESEL,
wypełnienie formularza o otwarcie rachunku.

Depozyty

Kredyty - po szczegóły zapraszamy do naszych placówek.

VISA Classic Debetowa

karta wydawana do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
karta w standardzie EMV (z mikrochipem),
autoryzacja transakcji oparta jest o aktualne saldo tzn. operacje wykonywane przy użyciu karty są równocześnie ewidencjonowane na rachunku klienta,
płatności w Internecie,
dzienny limit operacji gotówkowych - 3000 zł do wysokości salda,
dzienny limit operacji bezgotówkowych - 10000 zł do wysokości salda,
możliwość ustalenia mniejszych limitów,
miesięczna opłata za korzystanie z karty - 3 zł

Korzystając z kart bankomatowych należy pamietać o:

nie zapisywaniu numeru PIN,
nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu,
nie udostepnianiu numeru PIN i karty innym osobom,

W przypadku utraty karty VISA (zgubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie (tel. 0-801 321 456   lub +48 86 215 50 50), faksem pod numer +48 86 215 50 51 lub osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskie Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.

Image187 Strona główna

© Prawa autorskie. BS Łomazy 2012r.