Godziny graniczne (sesje)

Bank Spółdzielczy w Łomazach realizuje przelewy wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

Przelewy zlecone po godzinie granicznej zostaną zrealizowane w następnym dniu roboczym.

Przelewy ExpressElixir mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy odbiorcy prowadzony jest przez bank, który jest uczestnikiem systemu ExpressElixir i jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia. Wykaz uczestników oraz tabela dostępności znajduje się na stronie https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/

Przelewy krajowe w polskich złotych (PLN)

Rodzaj operacjiZlecony w placówceZlecony w systemie bankowości
elektronicznej1
PRZELEW WEWNĘTRZNY
Na rachunek w Bankuw godzinach pracy placówki7:30 – 15:00
Na rachunek w banku zrzeszonym w BPS S.A.w godzinach pracy placówki7:30 – 15:00
PRZELEW WYCHODZĄCY
ELIXIRw godzinach pracy placówki7:30 – 15:00
ExpressElixir (natychmiastowy)2w godzinach pracy placówki5:00 – 22:00
SORBNETw godzinach pracy placówki7:30 – 15:00
Przelew BLIK na telefon35:00 – 22:00
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
Z rachunku w Bankuw godzinach pracy placówki7:30 – 15:00
ELIXIRI sesja do godziny 09:00
II sesja do godziny 13:00
III sesja do godziny 15:30
ExpressElixir (natychmiastowy)5:00 – 22:00
SORBNET7:30 – 15:00
Przelew BLIK na telefon5:00 – 21:00

Przelewy zagraniczne i walutowe

Rodzaj przelewuData walutyGodziny realizacji bez względu na
sposób zlecenia przelewu1
PRZELEW WEWNĘTRZNY
Na rachunek w banku zrzeszonym w BPS S.A.D7:30 -14:30
PRZELEW WYCHODZĄCY
Przekaz w trybie standardowym:
SEPA,
polecenie wypłaty w walucie EUR
D+17:30 – 14:30
Pozostałe polecenia wypłatyD+27:30 – 14:30
Przekaz w trybie pilnymD7:30 – 12:30
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
Na rachunek w BankuD7:30 – 15:00

1 Zlecenia przelewów obsługiwane są wyłącznie w dni robocze. Nie dotyczy to przelewów Express Elixir i BLIK na telefon, które realizowane są codziennie.

2 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest stronie internetowej http://www.expresselixir.pl/banki. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym przyjmowane są wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

3 Przelew BLIK na telefon może być wykonany, jeżeli rachunek Odbiorcy przelewu prowadzony jest przez bank, który uruchomił obsługę przelewów BLIK na telefon i Odbiorca aktywował możliwość odbierania takich przelewów.

Przewiń na górę
Skip to content