Reklamacje

Dostępne formy składania reklamacji

 • telefonicznie lub faksem
  W tym celu skontaktuj się ze swoim oddziałem Banku.
 • pocztą elektroniczną
  Napisz na adres reklamacje@bslomazy.pl.
 • pisemnie
  Wysyłając list na adres: Bank Spółdzielczy w Łomazach, ul. Plac Jagielloński 7, 21-532 Łomazy.
 • osobiście ustnie lub pisemnie
  Zapraszamy do najbliższej placówki.

Terminy udzielenia odpowiedzi na reklamację

Reklamacje rozpatrujemy i udzielamy na nie odpowiedzi w terminach:

 • 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji związanej z realizacją zlecenia płatniczego i wydania karty płatniczej,
 • 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji w pozostałych przypadkach.

W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest wydłużenie tego terminu do:

 • 35 dni roboczych dla reklamacji związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;
 • 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji dotyczącej pozostałych przypadków.

O konieczności wydłużenia terminu odpowiedzi poinformujemy Cię przed upływem pierwszezgo terminu. Napiszemy o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi.

Formy odpowiedzi na reklamację

 • pisemnie – na adres korespondencyjny
 • pocztą elektroniczną – jeśli wyrazisz na to zgodę

Jeśli składasz reklamację mailem i chcesz otrzymać odpowiedź w tej formie napisz o tym. Bez takiej informacji będziemy musieli odpowiedzieć pisemnie.

W każdym momencie możesz zmienić formę w jakiej chcesz otrzymać odpowiedź na reklamację.

Odwołanie od decyzji Banku

Jeśli odpowiedź na Twoją reklamację nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca możesz złożyć odwołanie od decyzji Banku w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Możesz zwrócić się o pomoc do:

 • Powiatowego Rzecznika Konsumenta
 • Arbitra bankowego – w przypadku roszczeń do 8000 zł
 • Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
 • Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego
 • Rzecznika Finansowego

Organem nadzoru nad działalnością banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Przewiń na górę
Skip to content