Ustawowe wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

• po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.;

• po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Ustawowe wakacje kredytowe
Przewiń na górę
Skip to content